Våra tjänster

 

Följ oss på sociala medier

Våra tjänster

 

Business Coaching - "bollplank"

Ibland behövs ett oberoende "bollplank" för att komma fram till vad som är bäst för just ditt bolag, just nu.

Med ett engagerat "bollplank" som är erfaren och väl insatt i hur din bransch fungerar skall du helt förutsättningslöst kunna diskutera möjliga vägval.

 

Businesscoaching handlar om att öka förståelsen för den egna verksamhetens villkor och samtidigt se nya möjligheter och nya utvecklingspotentialer. Målet är skapa en effektivare och lönsammare organisation.

 

Businesscoaching kan utformas individuellt för ledare, för hela ledningsgrupper eller för bolagets styrelse.

Förändring och affärsutveckling

 

För att förändring skall kunna genomföras krävs engagemang och mod från bolagets/verksamhetens ledning och organisation.

Vi hjälper ditt bolag att driva förändring och skapa lönsamhet i verksamheten. Detta åstadkommer vi genom att tillsammans med bolaget ta fram en plan med de aktiviteter som skapar önskvärd lönsamhet och effektivisering.

 

Det är svårt att driva förändring när man samtidigt måste ta hand om en utmanande vardag. Vi hjälper dig att prioritera och genomföra nödvändiga förändringar.

 

Vanligast är att vi startar med en analys där vi gemensamt tar fram de områden där det finns tyliga förbättringspotentialer. Vi formulerar mål och delmål, därefter prioriteras de aktiviteter som är nödvändiga för att åstadkomma viktiga förändringar. Sen ser vi till att få det gjort. Under hela arbetet stämmer vi av och ser till att vi gemensamt prioriterar rätt.

Chef att hyra

Ibland behövs extra kompetensförstärkning, det kan vi hjälpa till med.

Oavsett om det är en operativ chef eller en styrelse som behöver kompletteras under en kortare eller längre period så kan vi stötta upp själva eller via vårt nätverk av erfarna seniora konsulter.

 

Chef att hyra kan vara den effektivaste lösningen när något måste hanteras snabbt, exempelvis:

  • Nyetablering av verksamhet som inte utvecklas enligt plan
  • Projektledning
  • Olönsamhet eller kraftiga förluster som behöver hanteras skyndsamt
  • Affärsutvecklingsprojekt
  • Större omstruktureringar och/eller organisationsförändrigar
  • Förändringsledning
  • Oplanerade fördröjningar i en rekryteringsprocess

 

Att snabbt få in en erfaren person som skapade ordning och reda samtidigt som vi förändrade det som behövdes gjorde hela skillnaden!

Säte i Göteborg VAT 5569931206 Telefon: +46 709 29 12 41 E-mail: info@aredbox.se